Reklamacije i povrat robe

Reklamacije i povrat robe

Kada kupac dobije naručeni proizvod u slučaju nedostatka na proizvodu, kupac je dužan pismenim putem u skladu za Zakonom o zaštiti potrošača obavijestiti Lamper d.o.o Sarajevo u roku od 8 dana od dana prijema proizvoda.

Lamper d.o.o Sarajevo će u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača u roku od 8 radnih dana, pregledati artikal i isti zamjeniti sa novim artiklom i poslati kupcu o svom trošku.

Ukoliko kupac ima bilo kakav prigovor u skladu sa Zakona o zaštiti potrošača molimo da nas kontaktira na email adresu web@lamper.ba

Potrošač mora u obavijesti o grešci detaljno opisati grešku i omogućiti nam da grešku razmotrimo.

Reklamacije koje se šalju putem pošte  moraju biti propisno zapakovane u kartonsku ambalažu.

Sve reklamacije koje su neprikladno zapakovane i kod kojih je došlo do vidljivih mehaničkih oštećena prilikom transporta neće biti preuzete nego će biti vraćene pošiljaocu.