Dostava

Dostava

Lamper d.o.o. će nastojati da kupljene proizvode ili robu isporuči u najkraćem mogućem vremenskom periodu ili po zahtjevu kupca na željeni datum. Dostava će se vršiti na adresu koju sam kupac upiše u polje ADRESA DOSTAVE prilikom naručivanja robe ili na adresu upisanu prilikom registracije (kupac je dužan ažurirati adresu ukoliko je došlo do promjene iste). Dostava robe je moguća jedino na teritoriji Bosne i Hercegovine. Rok za dostavu regulisan je odabirom datuma ili ako je dogovoreno drugačije od strane prodavca i kupca.

Dostavu za lamper.ba online trgovinu će vršiti Lamper d.o.o. i ovlaštene kurirske službe na teritoriji Bosne i Hercegovine. Prodavac i kupac su dužni pregledati pošiljku prilikom slanja tj. prijema robe. Dostava je besplatna za područje Kantona Sarajevo bez obzira na iznos narudžbe. Za ostala područja, prema dogovoru sa prodavcem i vezano je za iznos narudžbe.